M·11 │Publicaties


Op deze pagina tonen we de publicaties ván M·11 en óver M·11.


M·11 │ Van Maaike Marechal

Op dit moment zijn de hiernaast vermeldde publicaties de uitgaven van Plan Amsterdam, waarin Maaike Marechal (co)auteur is. Plan Amsterdam is een uitgave van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en geeft in acht themanummers per jaar informatie over ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en de regio. In de afleveringen van Stad en Groen, een speciale editie van Plan Amsterdam, staat het groen in de stad centraal.


M·11 │ Over Maaike Marechal

Op 23 december 2011 is in het Brabants Dagblad een artikel over Maaike Marechal als startende ondernemer van M.11 verschenen.


Op 23 juli 2011 is in het Brabants Dagblad een artikel over het project de Oude Bossche speeltuin verschenen.


publicaties