M·11│ Voor u?


M·11 biedt oplossingen voor elke opgave voor de bebouwde omgeving en haar openbare ruimte. De uitdaging is om de verschillende meningen van de diverse partijen - opdrachtgever & belanghebbenden - te vangen in één ontwerp. Een ontwerp dat voor iedereen meerwaarde heeft wat bovendien haalbaar en realiseerbaar is.


Hoe M·11 u bij dergelijke vraagstukken kan helpen, leest u hier.


M·11 │ Een analytische en conceptuele benadering

Een grondige analyse en het opstellen van heldere uitgangspunten staat bij M·11 aan de basis van een goed en door alle partijen gedragen concept en ontwerp. In de analyse komen de geschiedenis en identiteit van de plek, de actuele situatie en opgave, en de ruimere context aan bod.


M·11 │ Een sterk in de omgeving verankerd ontwerp

Dit resulteert in een ontwerp dat zich sterk verankert in de omgeving. Dusdanig uitgewerkt dat de gebruiker het ontwerp als vanzelfsprekend zal ervaren. Dit betekent dat M·11 vaak een terughoudende vormgeving zal verkiezen boven een uitbundige. Een ontwerp waarbij de keuze voor het materiaal voortkomt uit het gewenste gebruik en sfeer.


Door betrokken te zijn bij de uitvoering kan M·11 het beoogde beeld en de kwaliteit van het ontwerp waarborgen.


M·11 │ Stedenbouwkundige en inrichtingsplannen

M·11 stedenbouw en openbare ruimte richt zich op het maken van stedenbouwkundige plannen en inrichtingsplannen, binnen een stedelijke of landschappelijke context. Zij heeft een groot netwerk van andere specialisten om mee samen te kunnen werken.


Opdrachtgevers zijn provinciale en gemeentelijke overheden, woningcorporaties en/of projectontwikkelaars en andere ontwerpbureaus.


Daarnaast verzorgt M·11 op verzoek:


Tevens is het mogelijk om de expertise van M·11 op basis van detachering in te huren.


M·11 │ Kiezen voor M·11 betekentRode Loper
Rode Loper
August Allebéplein
Singelgrachtzone